phone icon email icon

Dykning

tykkelsesmålinger

Tykkelsesmålinger

Selv et sørøverskib skal inspiceres engang imellem… Tykkelsesmålinger af skroget (nej, det er ikke lavet 100% af træ?) og generel tilstandsvurdering, herunder katodisk beskyttelse. Vi udfører tykkelsesmålinger af stål med ultralyd. Hurtig og effektiv metode til bestemmelse af tykkelsen af f.eks et stålskrog, en spunsvæg eller andet af stål.

ROV

ROV service

Som en naturlig udvidelse af dykkerarbejdet, har Sea Services anskaffet en lille ROV. ROV’en er specielt egnet ved inspektioner hvor der er meget snæver plads, eller som en præliminær undersøgelse førend dykkerholdet bliver tilkaldt. ROV’en har en aktionsradius på 300m og er dybderated til 100m. Den kan derfor bruges til en hurtig præliminær inspektion i …

ROV service Læs mere »

bjergning af en båd

Hævning og bjærgning af både

Som en naturlig del af vores virke i havnene, varetager vi bjærgning af både, når uheldet er ude. Vi har bjærget alt fra joller til motorsejlere, kuttere og speedbåde. Sea Services har hævesække og balloner i størrelser op til 3000 kg/stk.

Broco skæring

Skæring med thermisk lanse. Meget effektivt værktøj til undervandsskæring af stål mv. Lansen bliver 5500 grader varm, så det er om at holde snitterne væk.

zink

Katodisk beskyttelse

Korrosion af jern (og andre metaller) i havvand er en kendt sag – og et stort og bekosteligt problem i relation til f.eks. skibe med stålskrog, spunsvægge i havne, agterfortøjningspæle og kædefortøjninger til flydebroer. For at reducere korrosionen monteres anoder på de emner man vil beskytte. Derved er det anoden der ofres (heraf “offeranode”), og bygningselementet (spunsvæggen, skroget, …

Katodisk beskyttelse Læs mere »