phone icon email icon

Havne og broer

Havnearbejde udføres over og under vandet. Vandbygning i form af store og små opgaver udføres i havne overalt i Danmark, og da vi både har tømrere, erhvervsdykkere, maskinfører og ingeniør, kan vi udføre det meste vedligehold og nybyggeri i havnene selv. Ved store entrepriser har vi nære samarbejdspartnere vi kan kontakte, ligesom vi ofte indgår i store projekter som underleverandører.

Opgaverne spænder bredt, men dækker blandt andet over:

  • Bygning af moler, kajer og broer
  • Montering af slidtømmer
  • Ramning af agterfortøjningspæle
  • Skæring af gamle pæle
  • Vedligehold af bobleanlæg
  • Udskiftning af kæder på flydebroer
  • Bygning af pæle/flagevægge
  • Betonforstøbninger på spunsvæge
  • osv.

For private  kunder bygger vi både- og anløbsbroer, badebroer, slæbesteder og andre konstruktioner i vandkanten.