phone icon email icon

Katodisk beskyttelse

tykkelsesmålinger

Tykkelsesmålinger

Selv et sørøverskib skal inspiceres engang imellem… Tykkelsesmålinger af skroget (nej, det er ikke lavet 100% af træ?) og generel tilstandsvurdering, herunder katodisk beskyttelse. Vi udfører tykkelsesmålinger af stål med ultralyd. Hurtig og effektiv metode til bestemmelse af tykkelsen af f.eks et stålskrog, en spunsvæg eller andet af stål.

zink

Katodisk beskyttelse

Korrosion af jern (og andre metaller) i havvand er en kendt sag – og et stort og bekosteligt problem i relation til f.eks. skibe med stålskrog, spunsvægge i havne, agterfortøjningspæle og kædefortøjninger til flydebroer. For at reducere korrosionen monteres anoder på de emner man vil beskytte. Derved er det anoden der ofres (heraf “offeranode”), og bygningselementet (spunsvæggen, skroget, …

Katodisk beskyttelse Læs mere »