Erhvervsdykning

Sea Services ApS er godkendt af Søfartsstyrelsen til udførsel af undervandsarbejde.
Udstyr bliver derfor serviceret ihht Søfartsstyrelsens og/eller producentens guidelines, og Selskabets servicebøger og procedurer bliver periodisk auditeret og godkendt af Søfartsstyrelsen.
Vores dykkere har de nødvendige certificater til dykning på indtil 50 meters dybde, og er uddannet til at skære, svejse, bruge højttryk, hydraulisk værktøj og sprængning. Vi har desuden inhouse tømrer og ingeniør.

Som dykkerfirma løser vi forskellige former for dykkeropgaver, herunder blandt andet:

 • Undervandssvejsning
 • Skæring af stål/beton
 • Betonarbejder
 • Tykkelsesmålinger af spuns mv.
 • Inspektion af undervandskonstruktioner
 • Udskiftning af anoder på spuns, pæle og skibe.
 • Dykning i kontamineret vand
 • Vedligehold af bobleanlæg.
 • Diverse undervandskonstruktioner og -montageopgaver.
 • Boring i stål, træ og beton
 • Hævning af sunkne både
 • Eftersøgning og bjærgning af tabte genstande
 • Support til filmoptagelser
 • Inspektion af sprinklertanke

Afhængig af opgaven dykkes med scuba eller overfladeforsynet udstyr, i tørdragt, varmtvandsdragt eller gummidragt (til kontaminerede miljøer) og med AGA helmaske eller Kirby Morgan hjelm. Med det forhåndenværende udstyr kan vi derfor løse de fleste opgaver, i de fleste mere eller mindre aggressive miljøer.

Vi har dykkertrailere sat op med udstyr til enten 1 eller 2 dykkere, og bil med udstyr til 1 dykker.

Alt arbejde videofilmes som udgangspunkt. Afhængig af kundens ønsker udarbejdes skriftlig rapport og/eller videodokumentation som kan bruges som dokumentation overfor relevante myndigheder, bygherre, rådgiver, forsikringsselskaber etc..

Sea Services ApS er medlem af Dykkerfirmaernes Brancheforening.

Call Now Button
%d bloggers like this: