Sea Services ApS er godkendt af Søfartsstyrelsen til udførsel af undervandsarbejde.
Udstyr bliver derfor serviceret ihht Søfartsstyrelsens og/eller producentens guidelines, og Selskabets servicebøger og procedurer bliver periodisk auditeret og godkendt af Søfartsstyrelsen.
Vores dykkere har de nødvendige certificater til dykning på indtil 50 meters dybde, og er uddannet til at skære, svejse, bruge højttryk og hydraulisk værktøj. Vi har desuden inhouse tømrer og ingeniør.

Som dykkerfirma løser vi forskellige former for dykkeropgaver, herunder blandt andet:

 • Undervandssvejsning
 • Skæring af stål/beton
 • Betonarbejder
 • Tykkelsesmålinger af spuns mv.
 • Inspektion af undervandskonstruktioner
 • Udskiftning af anoder på spuns og skibe.
 • Vedligehold af bobleanlæg.
 • Diverse undervandskonstruktioner og -montageopgaver.
 • Boring i stål, træ og beton
 • Hævning af sunkne både
 • Eftersøgning og bjærgning af tabte genstande
 • Support til filmoptagelser
 • Inspektion af sprinklertanke

Alt arbejde videofilmes som udgangspunkt. Afhængig af kundens ønsker udarbejdes skriftlig rapport og/eller videodokumentation som kan bruges som dokumentation overfor Søfartsstyrelsen, By og Havn, DBI, forsikringsselskaber etc..

Sea Services ApS er medlem af Dykkerfirmaernes Brancheforening.