Sea Services laver forskellige støbearbejder under vand. Ofte er det forstøbninger af tærede spunsvægge, hvormed levetiden af spunsen herved forlænges.

Det kan også være støbning af betondæk i spunskasser, efter først at have nivelleret sten og udlagt armering.

Armering påsvejses
Forskalling

Sten nivelleres

Armering udlægges

Armering udlægges

Støbning