Dykkerinspektioner

Sea Services udfører mange inspektioner (tilstandsvurderinger) af  diverse undervandskonstruktioner. Typisk er der tale om inspektioner af bolværk, spunsvægge, pælekonstruktioner, beddinge eller slæbesteder, hvor vi kigger efter udsivning af bagfyld, gennemtæringer, pæleormsangreb og andre defekter. Oftest er det vores ingeniørdykker der foretager inspektion og afrapportering.

Blandt de forskellige konstruktioner der inspiceres er:

 • Bolværk (råd og/eller pæleorm)
 • Spunsvægge (tæring)
 • Ror og propeller på skibe (begroning, skader, tovværk)
 • Anoder på skibe og spuns (tilstand og/eller tilstedeværelse)
 • Træpæle (pæleorm og -krebs)
 • Betonpæle (revner og blotlagt armering)
 • Vandkanaler (tilstopning)
 • Fliser i svømmehaller (knækkede fliser og defekte fuger)
 • Flydebroer (tæring af kæder og skader i beton)
 • Kølekanaler (begroning)
 • Skibe (begroning eller skader ved grundstødning)

Inspektionerne dokumenteres typisk i form af en rapport med billeder og beskrivelser, eller en sammenklippet videofilm. Under selve inspektionen vil der være mulighed for at følge med på monitor i dykkertrailer eller -bil.

Ofte bruges rapporterne som dokumentation overfor diverse interessenter såsom bygherrer, rådgiver, myndigheder (e.g. By og Havn), entreprenører, forsikringsselskaber, ejer eller ejerforeninger, og danner i de fleste tilfælde grundlag for efterfølgende arbejder under vandet.

Stolpe
Pæl helt spist af pæleorm

 

 

 

anode.jpg
Anode er helt borttæret
Call Now Button
%d bloggers like this: