phone icon email icon
ROV

ROV service

Som en naturlig udvidelse af dykkerarbejdet, har Sea Services anskaffet en lille ROV.

ROV’en er specielt egnet ved inspektioner hvor der er meget snæver plads, eller som en præliminær undersøgelse førend dykkerholdet bliver tilkaldt.

ROV
SMØLFEN

ROV’en har en aktionsradius på 300m og er dybderated til 100m. Den kan derfor bruges til en hurtig præliminær inspektion i mange situationer, blandt andet hvor et dykkerhold umiddelbart er begrænset af afstand og/eller dybde.

ROV’en er tilrigget i dedikeret trailer med monitorer, videoudstyr, varme osv. så opdragsgiver kan følge med i ROV pilotens arbejdet.

For yderligere information, tag kontakt på telefon 22380731 eller mail smj@seaservices.dk