phone icon email icon

Dykkerinspektion

Dykkerinspektion (tilstandsvurderinger) af  diverse undervandskonstruktioner udføres. Typisk er der tale om inspektioner af bolværk, spunsvægge, pælekonstruktioner, beddinge eller slæbesteder, hvor vi kigger efter udsivning af bagfyld, gennemtæringer, pæleormsangreb og andre defekter. Oftest er det vores ingeniørdykker der foretager inspektion og afrapportering, eventuelt supporteret af vores ROV (kaldet Smølfen).

Inspektion af spunsvægge omfatter normalt også tykkelsesmålinger af disse.

Ligeledes udfører Sea Services mange inspektioner af sprinklertanke. Disse tanke skal periodisk inspiceres for diverse defekter og/eller fremmedlegemer som kan tilstoppe sprinkleranlægget. Da tankene ikke kan tømmes for vand, 

Blandt de forskellige konstruktioner der inspiceres er:

 • Bolværk (råd og/eller pæleorm)
 • Spunsvægge (tæring/sprængninger, ofte suppleret med tykkelsesmålinger)
 • Ror og propeller på skibe (begroning, skader, tovværk)
 • Anoder på skibe og spuns (tilstand og/eller tilstedeværelse)
 • Træpæle (pæleorm og -krebs)
 • Betonpæle (revner og blotlagt armering)
 • Vandkanaler (tilstopning)
 • Fliser i svømmehaller (knækkede fliser og defekte fuger)
 • Flydebroer (tæring af kæder og skader i beton)
 • Kølekanaler (begroning/tilstopning)
 • Skibe (begroning eller skader ved grundstødning)
 • Sprinklertanke (fremmedlegemer og andre defekter)

Dykkerinspektion dokumenteres typisk i form af en rapport med billeder og beskrivelser, eller en sammenklippet videofilm. Under selve inspektionen vil der være mulighed for at følge med på monitor i dykkertrailer eller -bil.

Ofte bruges rapporterne som dokumentation overfor diverse interessenter såsom bygherrer, rådgiver, myndigheder (e.g. By og Havn, DBI), entreprenører, forsikringsselskaber, ejer eller ejerforeninger, og danner i de fleste tilfælde grundlag for efterfølgende arbejder under vandet.

gptempdownload
Betonskaller i sugegrav i underjordisk sprinklertank
anode.jpg
Anode er helt borttæret