phone icon email icon

Undervandsskæring og -svejsning

Skæring i stål og svejsning under vandet er intet problem. Meget ofte indebærer en given opgave, at der enten skal bortskæres eller svejses noget – eller begge dele.

Af typiske skæringsopgaver kan nævnes:

  • Rørgennemføringer i spunsvægge
  • Bortskæring af spuns
  • Skæring af gamle anodebeslag
  • Bortskæring af gamle agterfortøjningspæle (jernbaneskinner/borerør)
  • Skæring af huller i f.eks. pæle til boltsamlinger

 

Undervandssvejsning indgår i:

  • Montage af havneanoder
  • Montage af flanger ved rørgennemføringer
  • Reparationer af stålemner
  • Montage af diverse beslag på borerør, spuns og jernbaneskinner

Vi svejser både sort og rustfrit stål.

Skæring af borerør
Skæring af borerør
Skæring af spuns
Skæring af agterpæl