phone icon email icon

Erhvervsdykning

Sea Services ApS har et robust team af erfarne erhvervsdykkere.
 
Dykkerne har de nødvendige certifikater til erhvervsdykning på indtil 50 meters dybde, og er uddannet til at skære, svejse, bruge højttryk, hydraulisk værktøj og sprængning. Vi har desuden in-house tømrere og erhvervsdykker-uddannet civilingeniør.

Som dykkerfirma løser vi mange forskellige former for dykkeropgaver, herunder blandt andet:

 • Undervandssvejsning
 • Skæring af stål/beton
 • Betonarbejder
 • Tykkelsesmålinger af spuns mv.
 • Inspektion af undervandskonstruktioner
 • Udskiftning af anoder på spuns, pæle og skibe.
 • Dykning i kontamineret vand
 • Vedligehold af bobleanlæg.
 • Diverse undervandskonstruktioner og -montageopgaver.
 • Boring i stål, træ og beton
 • Hævning af sunkne både
 • Eftersøgning og bjærgning af tabte genstande
 • Support til filmoptagelser
 • Inspektion af sprinklertanke

For oversigt over udsnit af udførte opgaver – klik her: Referencer

Erhvervsdykning kræver det rette udstyr

Ovennævnte opgaver kan kun udføres hvis det nødvendige værktøj er tilstede. Sea Services har et særdeles bredt sortiment af hydraulisk og pneumatisk håndværktøj, skære- og svejseudstyr, diverse elektroniske måleinstrumenter, pram, flåder, både, hæveudstyr og ROV. Der investeres løbende i nyt udstyr, ny teknologi og uddannelser, hvilket medfører, at vores erhvervsdykkere stedse har de bedst mulige forudsætninger, for at udføre undervandsarbejdet.

Afhængig af opgaven dykkes med scuba eller overfladeforsynet udstyr, i tørdragt, varmtvandsdragt eller gummidragt (til kontaminerede miljøer) og med AGA helmasker eller Kirby Morgan hjelm. Med det forhåndenværende udstyr kan vi  løse de fleste opgaver, i de fleste mere eller mindre aggressive miljøer.

Vi har dykkertrailere sat op med udstyr til enten 1 eller 2 dykkere, og bil med udstyr til 1 dykker.

Alt arbejde videofilmes som udgangspunkt. Afhængig af kundens ønsker udarbejdes skriftlig rapport og/eller videodokumentation som kan bruges som dokumentation overfor relevante myndigheder, bygherre, rådgiver, forsikringsselskaber etc. 

Sea Services ApS er medlem af Dykkerfirmaernes Brancheforening, ligesom selskabet naturligvis er godkendt af Søfartsstyrelsen til udførsel af undervandsarbejde og erhvervsdykning i Danmark. Udstyr bliver serviceret ihht Søfartsstyrelsens og/eller producentens guidelines, og selskabets servicebøger og procedurer bliver periodisk auditeret og godkendt af Søfartsstyrelsen.